Kontakt

PREDOS-BB, s.r.o.
Prevádzka: Kremnička 8, 974 05 Banská Bystrica | Kuzmányho 3, 977 01 Brezno
Sídlo firmy: Podhrádok 357/35, 976 63 Predajná

tel.:048/4162349
e-mail:obchod@predos.sk

IČO: 36625086, DIČ: 2021816720, IČ DPH: SK2021816720

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo 9101/S